Vänligen Observera att för ombokning av befintliga tider eller avbokning behöver du logga in på Mina sidor.Uppdatering kring Covid-19


2021-01-04

För närvarande tar vi ENDAST emot besökande som har avtalade tider. Vi har utökat personalstyrkan för att ta emot telefonsamtal. Vänligen kontakta oss på 040-452662 om du önskar boka tid eller boka via länken ovan på denna sida.


2020-10-28

För din och våra medarbetares hälsa och säkerhet, och för att minska risken för smittspridning av coronavirus (COVID-19) önskar vi följande stöd. Om du, familjemedlemmar eller samboende har varit i coronariskområde de senaste 14 dagarna, har symtom på Coronasmitta  eller sitter i frivillig karantän, ber vi dig avvakta med ditt besök tills det är riskfritt.  


Försök att komma ensam till kliniken i det mån möjligt för att hålla väntrum och gemensamma utrymmen fri från trängsel. Vid ankomst tvätta gärna händerna på vår kundtoalett eller använd handsprit som är placerad vid ingången.


Är du orolig för att komma in på egen hand kan personalen hämta dig utanför. Vi behöver då att du ringer från din mobil vid ankomst till parkeringen så vi vet att du är utanför.


För närvarande är vi fullt utrustade för att kunna ta hand om dig på bästa sätt. Oavsett Coronatider eller ej har vi som regel alltid hög beredskap och hygienrutiner för att du som patient ska känna dig trygg hos oss. Trots detta har vi sedan pandemins början vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda dig extra med hänsyn till Covid-19. Ändrade rutiner i nuvarande läge innebär att vår kapacitet för närvarande är något begränsad och det kan förekomma något längre väntetider.

Därför vill jag tacka dig för ditt tålamod om vi skulle vara försenade med att kalla dig för din årliga rutinundersökning.


I övrigt så fortsätter vi att hålla oss uppdaterade och tar del av all information från myndigheter för att kunna bedriva tandvård på ett säkert sätt.

Som vårdgivare och klinikchef är jag huvudman för denna verksamhet. Det innebär att jag, utifrån befintligt kunskapsunderlag, ansvarar för att vidta de åtgärder som jag finner lämpliga för att begränsa spridningen av coronaviruset. Ett viktigt kunskapsunderlag är naturligtvis myndigheternas bedömningar. Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska jag leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt som leder till att kravet på god vård i Tandvårdslag (2985:125) upprätthålls. I detta ingår åtgärder för att begränsa smittspridning.


Vid bokning av akuttider behöver vi din hjälp för att kunna identifiera vilka som tillhör riskgrupper, dvs 70+, diabetiker, astmatiker, patienter med hjärtsjukdomar samt patienter som behandlas med immunosupressiva läkemedel så att vi kan vidta specifika åtgärder. 


Alexander Kamkar

KlinikchefPrislista

över de vanligaste behandlingarna hos oss

Undersökningar

 

101     Basundersökning och diagnostik, tandläkare   960 kr

 

103   Akut/kompl undersökning   590 kr

 

107   Omfattande akut eller kompleterande undersökning   1100 kr

 

124    Röntgenundersökning Panorama   600 kr

 

Sjukdomsförebyggande / behandlande åtgärder

 

302   Sjukdomsbehandlande åtgärd   760 kr

 

Extraktioner

 

401   Tanduttagning, en tand   1350kr

 

402   Tanduttagning, en tand, komplicerad   2250 kr

 

404   Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation   3850 kr

 

Lagningar

 

701-707  Lagningar 750 - 1950 kr

 

708   Stiftförankring  825 kr

 

Rotbehandlingar

 

501   Upprensning och rotfyllning, en rotkanal   3850 kr

 

502   Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler   4850 kr

 

503   Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler   5560 kr

 

504   Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler   5980 kr

 

521   Akut endodontisk behandling   890 kr

 

522   Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi   785 kr

 

541   Rotspetsoperation   5480 kr

 

Fast Protetik 


800   Laboratorieframställd krona   6850 kr


802   Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift   3950 kr


804   Hängande broled, per led   3850 kr


811   Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.   750 kr


Avtagbar Protetik


824   Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad   12500 kr


825   Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment   14500 kr


827   Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder   11500 kr


828   Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder   11500 kr


Implantatterapi


Entandslucka, undersökning, röntgen, implantat inklusive krona 14 850 kr


Tvåtandslucka undersökning, röntgen, 2 st implantat inklusive 2st kronor 21 800 kr


Helkäke implantat bestående av 6 implantat samt implantatbro  54 000 kr


Vänligen observera att priserna varierar från fall till fall, men även beroende på ersättningsnivån från försäkringskassan.

En undersökning krävs för att kunna lämna mer specifik prisuppgift för din behandling.