Vänligen Observera att för ombokning av befintliga tider eller avbokning behöver du logga in på Mina sidor.Uppdatering kring Covid-19


2021-01-04

För närvarande tar vi ENDAST emot besökande som har avtalade tider. Vi har utökat personalstyrkan för att ta emot telefonsamtal. Vänligen kontakta oss på 040-452662 om du önskar boka tid eller boka via länken ovan på denna sida.


2020-10-28

För din och våra medarbetares hälsa och säkerhet, och för att minska risken för smittspridning av coronavirus (COVID-19) önskar vi följande stöd. Om du, familjemedlemmar eller samboende har varit i coronariskområde de senaste 14 dagarna, har symtom på Coronasmitta  eller sitter i frivillig karantän, ber vi dig avvakta med ditt besök tills det är riskfritt.  


Försök att komma ensam till kliniken i det mån möjligt för att hålla väntrum och gemensamma utrymmen fri från trängsel. Vid ankomst tvätta gärna händerna på vår kundtoalett eller använd handsprit som är placerad vid ingången.


Är du orolig för att komma in på egen hand kan personalen hämta dig utanför. Vi behöver då att du ringer från din mobil vid ankomst till parkeringen så vi vet att du är utanför.


För närvarande är vi fullt utrustade för att kunna ta hand om dig på bästa sätt. Oavsett Coronatider eller ej har vi som regel alltid hög beredskap och hygienrutiner för att du som patient ska känna dig trygg hos oss. Trots detta har vi sedan pandemins början vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda dig extra med hänsyn till Covid-19. Ändrade rutiner i nuvarande läge innebär att vår kapacitet för närvarande är något begränsad och det kan förekomma något längre väntetider.

Därför vill jag tacka dig för ditt tålamod om vi skulle vara försenade med att kalla dig för din årliga rutinundersökning.


I övrigt så fortsätter vi att hålla oss uppdaterade och tar del av all information från myndigheter för att kunna bedriva tandvård på ett säkert sätt.

Som vårdgivare och klinikchef är jag huvudman för denna verksamhet. Det innebär att jag, utifrån befintligt kunskapsunderlag, ansvarar för att vidta de åtgärder som jag finner lämpliga för att begränsa spridningen av coronaviruset. Ett viktigt kunskapsunderlag är naturligtvis myndigheternas bedömningar. Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska jag leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt som leder till att kravet på god vård i Tandvårdslag (2985:125) upprätthålls. I detta ingår åtgärder för att begränsa smittspridning.


Vid bokning av akuttider behöver vi din hjälp för att kunna identifiera vilka som tillhör riskgrupper, dvs 70+, diabetiker, astmatiker, patienter med hjärtsjukdomar samt patienter som behandlas med immunosupressiva läkemedel så att vi kan vidta specifika åtgärder. 


Alexander Kamkar

Klinikchef


Verksamhetsmål

Målsättningen för vår tandläkarpraktik är att ge högsta kvalitet tandvård i en toppmodern miljö med noggrann uppmärksamhet på detaljer och djup personlig respekt.


Dessutom tar vi särskilt intresse i att hjälpa tandvårdsrädda eller känsliga patienter som kan ha haft dålig erfarenhet och därför ha undvikit tandvård

Vi tillämpar följande vägledande principer i allt vi gör:

Patienten i Centrum
Vi ser bara en patient åt gången (Ingen dubbel-bokning).

Öppenhet skapar förtroende

Vi är öppna med vår prissättning, prislista vid receptionen, lämnar gärna kostnadsförlag och arbetar intensivt för att våra patienter skall få rätt tandvårdsersättning från Försäkringskassan.


Vi rekommenderar samma behandlingar för våra patienter som vi skulle välja för oss själva.
 
Vi grundar våra mått på framgång om kvaliteten på den relation vi skapar med varje patient, inte bara på kvaliteten på den dentala servicen vi ger.


Vi använder bara de bästa materialen och laboratorier. All instrument går igenom en noggrann sterilisering. Alla tjänster utförs med den senaste tekniken som finns tillgänglig och personalen genomgår en kontinuerlig utvecklingsprocess.


                                                                                  Alexander Kamkar, KlinikchefVår filosofi är minimalinvasiv tandvård utan tidspress vilket är till stor hjälp för många patienter som tycker det är obehagligt att gå till tandläkaren