Vänligen Observera att för ombokning av befintliga tider eller avbokning behöver du logga in på Mina sidor.Uppdatering kring Covid-19


2021-01-04

För närvarande tar vi ENDAST emot besökande som har avtalade tider. Vi har utökat personalstyrkan för att ta emot telefonsamtal. Vänligen kontakta oss på 040-452662 om du önskar boka tid eller boka via länken ovan på denna sida.


2020-10-28

För din och våra medarbetares hälsa och säkerhet, och för att minska risken för smittspridning av coronavirus (COVID-19) önskar vi följande stöd. Om du, familjemedlemmar eller samboende har varit i coronariskområde de senaste 14 dagarna, har symtom på Coronasmitta  eller sitter i frivillig karantän, ber vi dig avvakta med ditt besök tills det är riskfritt.  


Försök att komma ensam till kliniken i det mån möjligt för att hålla väntrum och gemensamma utrymmen fri från trängsel. Vid ankomst tvätta gärna händerna på vår kundtoalett eller använd handsprit som är placerad vid ingången.


Är du orolig för att komma in på egen hand kan personalen hämta dig utanför. Vi behöver då att du ringer från din mobil vid ankomst till parkeringen så vi vet att du är utanför.


För närvarande är vi fullt utrustade för att kunna ta hand om dig på bästa sätt. Oavsett Coronatider eller ej har vi som regel alltid hög beredskap och hygienrutiner för att du som patient ska känna dig trygg hos oss. Trots detta har vi sedan pandemins början vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda dig extra med hänsyn till Covid-19. Ändrade rutiner i nuvarande läge innebär att vår kapacitet för närvarande är något begränsad och det kan förekomma något längre väntetider.

Därför vill jag tacka dig för ditt tålamod om vi skulle vara försenade med att kalla dig för din årliga rutinundersökning.


I övrigt så fortsätter vi att hålla oss uppdaterade och tar del av all information från myndigheter för att kunna bedriva tandvård på ett säkert sätt.

Som vårdgivare och klinikchef är jag huvudman för denna verksamhet. Det innebär att jag, utifrån befintligt kunskapsunderlag, ansvarar för att vidta de åtgärder som jag finner lämpliga för att begränsa spridningen av coronaviruset. Ett viktigt kunskapsunderlag är naturligtvis myndigheternas bedömningar. Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska jag leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt som leder till att kravet på god vård i Tandvårdslag (2985:125) upprätthålls. I detta ingår åtgärder för att begränsa smittspridning.


Vid bokning av akuttider behöver vi din hjälp för att kunna identifiera vilka som tillhör riskgrupper, dvs 70+, diabetiker, astmatiker, patienter med hjärtsjukdomar samt patienter som behandlas med immunosupressiva läkemedel så att vi kan vidta specifika åtgärder. 


Alexander Kamkar

Klinikchef


10 tips för att bättre ta hand om dina tänder


God munhygien och regelbundna besök hos tandläkaren hjälper dig att behålla friska tänder och tandkött.

Här är några tips som hjälper dig att ta hand om dina tänder bättre.


1. Borsta minst två gånger om dagen. Den bästa tiden att borsta tänderna är efter måltiden. Välj en tandborste med ett litet huvud för bättre tillgång till tänderna längs in. Mjuka borstar är snällare mot ditt tandkött.


2. Använd fluortandkräm. Fluor hjälper till att reparera och förstärka tandemaljen och minskar risken för sönderfall.


3. Borsta noggrant. Tandborstning ska ta mellan två och tre minuter.


4. Använd Tandtråd dagligen. Använd en långsam och mjuk sågande rörelse.


5. Begränsa intag av sura drycker som läsk och fruktjuicer. Syror i mat och dryck orsakar upplösning av mineralerna i tandemaljen, vilket orsakar hål (kaviteter eller karies).


6. Begränsa intag av söta livsmedel. Bakterier i dentala plack byter ner sockerarterna till syror.


7. Skydda dina tänder mot skador. Bär en bettskena eller fullhalshjälm när du spelar sport.


8. Vid olycksfall försök att spara en tand som lossnat. Om möjligt, håll tanden tillbaka på plats och sök omedelbart tandvård. Om detta inte är möjligt, sätt tanden i plastfolie eller lägg den i mjölk och sök omedelbart vård.


9. Undvik att använda dina tänder för annat än att tugga mat. Om du använder dem för att knäcka nötter, ta bort flasklock eller  öppna förpackning, riskerar du att skada eller till och med ta sönder tänderna.


10. Träffa din tandläkare eller Tandhygienist för regelbundna kontroller. Du bör alltså besöka din tandläkare även om du inte har ett tandproblem då många problem orsakar inga symptom förrän skadan har blivit för stort.


När du vill betala lite i taget

KlinikSupport erbjuder dig som patient att dela upp din tandvårdsräkning precis som vilket annat inköp som helst.


Du kan välja att betala hela beloppet efter din behandling utan några extra kostnader.


Du kan också välja upp till 12 månaders räntefri delbetalning.


Du gör ditt val av betalningsalternativ i lugn och ro månaden efter behandlingen.

Undersökning hos tandhygienist


Vi arbetar ständigt med olika aspekter av verksamheten för att kunna erbjuda dig som patient den bästa tänkbara servicen. För att kunna frigöra tid till snabbare behandling eller akut-tid har vi fått omorganisera och arbeta mer delegerat.


Vår duktiga Tandhygienist Nardi Dani som arbetat hos oss sedan 2011 med full kompetens utför vanligtvis den årliga undersökningen av mun och tänder, inklusive röntgen för att se om det finns hål eller andra skador i munnen. Tandhygienisten tar även tandsten och polerar tänderna samt ger individuella förebyggande råd om hur just du ska sköta dina tänder för att till exempel undvika hål och tandköttsproblem. Om behandling krävs, till exempel lagning, utför tandläkaren det.

Tandvårdsstödet

Alla som anses vara bosatta i Sverige, enligt socialförsäkringsbalken har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år.


Tandvårdsstödet har tre delar:

  • Tandvårdsbidrag - dels ett som alla får, dels ett särskilt som riktas till vissa patientgrupper
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (från och med 1 januari 2013)


Den 1 januari 2013 införs det tredje steget i tandvårdsreformen. I tredje steget förstärks stödet till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.


Vissa patientgrupper kan få billigare tandvård genom ett särskilt tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsstöd erbjuds vissa patientgrupper i Region Skåne. Det gäller personer som har stort omvårdnadsbehov och personer som behöver tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar. Tandvården som erbjuds är så kallad nödvändig tandvård. 

Vem har rätt till stödet?


Du får särskilt tandvårdsstöd om du har ett tandvårdsintyg (»grönt kort«), eller tillhör någon av de fjorton patientgrupper som får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. 

Det är i första hand kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska eller motsvarande som bedömer om du har rätt till tandvårdsintyg. Sjukvården kan remittera eller hänvisa dig som har rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Det är alltid din tandläkare som ansöker om särskilt tandvårdsstöd efter att ha bedömt ditt behandlingsbehov.