Vänligen Observera att för ombokning av befintliga tider eller avbokning behöver du logga in på Mina sidor.

2020-05-24


Uppdatering kring Covid-19


För närvarande är vi fullt utrustade för att kunna ta hand om dig på bästa sätt. Vi har oavsett Coronatider eller ej hög beredskap och hygienrutiner för att du som patient ska känna dig trygg hos oss. Trots detta har vi sedan ca 2 månader tillbaka vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda dig lite extra med hänsyn till pandemin. Exempelvis så tar vi för närvarande emot mindre antal patienter på praktiken per dag för att hålla väntrum och gemensamma utrymmen fri från trängsel. Vi jobbar i olika behandlingsrum från en patient till en annan så att personalen kan ha gott om tid på sig för att desinficera bland annat ytor och utrustningen lite extra. Ändrade rutiner i detta läge innebär att vår kapacitet för närvarande är begränsad då vi fokuserar på de som är i behov av akut vård.

Därför vill jag tacka dig som patient för ditt tålamod om vi skulle vara försenade med att kalla dig för din årliga rutinundersökning.


I övrigt så fortsätter vi att hålla oss uppdaterade och tar del av all information från ansvariga myndigheter för att kunna bedriva tandvård på ett säkert sätt.

Som vårdgivare och klinikchef är jag huvudman för denna verksamhet. Det innebär att jag, utifrån befintligt kunskapsunderlag, ansvarar för att vidta de åtgärder som jag finner lämpliga för att begränsa spridningen av coronaviruset. Ett viktigt kunskapsunderlag är naturligtvis myndigheternas bedömningar. Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska jag leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt som leder till att kravet på god vård i Tandvårdslag (2985:125) upprätthålls. I detta ingår åtgärder för att begränsa smittspridning.


Vid bokning av akuttider behöver vi din hjälp för att kunna identifiera vilka som tillhör virusets riskgrupp, dvs 70+, diabetiker, astmatiker, patienter med hjärtsjukdomar samt patienter som behandlas med immunosupressiva läkemedel så att vi kan vidta specifika åtgärder för att skydda dig lite extra som patient. Exempelvis kan du som tillhör viss riskgrupp bokas in på första tidiga morgontiden innan andra patienter har besökt lokalerna. 


Alexander Kamkar

Klinikchef


Obligatorisk information saknas
Obligatorisk information saknas Incorrect email
Obligatorisk information saknas
Obligatorisk information saknas
Meddelandet har mottagits.
Tyvärr kunde inte ditt meddelande skickas. Försök igen eller kontakta oss via telefon.